Ευριπίδη Ελένη-Πάροδος (στίχοι 192-288)

«Με τη διδασκαλία της Παρόδου επιδιώκουμε:
1. να γνωρίσουμε την Πάροδο ως ένα από τα κατά ποσόν μέρη της τραγωδίας, να επισημάνουμε τη μορφή/δομή της στη συγκεκριμένη τραγωδία, τη σύνδεση αυτής της μορφής με το περιεχόμενο της Παρόδου και να συνειδητοποιήσουμε τη λειτουργία της ως συνθετικού στοιχείου της τραγωδίας.
2. Να γνωρίσουμε ένα βασικό στοιχείο της τραγωδίας το Χορό: να επισημάνουμε ορισμένα γενικά χαρακτηριστικά του (σύσταση, ρόλος, θεατρικότητα) και να τα αναζητήσουμε στο συγκεκριμένο Χορό της Ελένης.
3. Να διευρύνουμε τη μελέτη της βασικής ηρωίδας, της Ελένης (τραγικότητα, συναισθηματική πορεία, δραματικές προεκτάσεις).
4. Να επισημάνουμε το παθητικό στοιχείο και τις αποφθεγματικές εκφράσεις ως στοιχεία του ευριπίδειου έργου και να τα συζητήσουμε.»
(Παρατήρηση: ο τελευταίος διδακτικός στόχος μπορεί να αναλυθεί καλύτερα στους στ. 289-436, το μέρος δηλ. της Παρόδου, το οποίο προβλέπεται να αναπτυχθεί συνοπτικά.)

Advertisements

Ευριπίδη Ελένη – Πρόλογος (1-192)

«Με τη διδασκαλία του Προλόγου επιδιώκουμε:
1. να συνειδητοποιήσουμε ότι η τραγωδία Ελένη είναι ένα δραματικό έργο προορισμένο να παρασταθεί.
2. να γνωρίσουμε τον πρόλογο ως δομικό στοιχείο της τραγωδίας, να επισημάνουμε τη μορφή του ευριπίδειου προλόγου και να διερευνήσουμε τη λειτουργία του στη συγκεκριμένη τραγωδία.
3. να γνωρίσουμε το βασικό πρόσωπο του δράματος, να εκτιμήσουμε και να συμμεριστούμε την κατάσταση στην οποία βρίσκεται στην έναρξη της δράσης.
4. να επισημάνουμε τη βασική αντίθεση εἶναι-φαίνεσθαι, στην οποία στηρίζεται η ευριπίδεια σύνθεση.
5. να ανιχνεύσουμε τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζεται το θέμα του πολέμου, επισημαίνοντας ένα στοιχείο του ευριπίδειου θεάτρου.»
Το παραπάνω απόσπασμα προέρχεται από τις οδηγίες για τη διδασκαλία της συγκεκριμένης ενότητας στη γ΄ τάξη Γυμνασίου. Προς αυτή την κατεύθυνση προετοίμασα μια σύντομη παρουσίαση, με στόχο πάντα τη διευκόλυνση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Υ.Γ. Όπως θα καταλάβετε ο χρόνος είναι φυσικά συμβατικός, περισσότερο έχει το χαρακτήρα απλά της αρίθμησης των slides.

Slidestaxx.com

Το slidestaxx είναι ένα δικτυακό εργαλείο που σου επιτρέπει να δημιουργήσεις μια παρουσίαση, η οποία, όπως θα δείτε, μπορεί να περιλαμβάνει εικόνες, ιστοσελίδες, βίντεο… Μετά το κατατοπιστικό βίντεο από το youtube μπορείτε να δείτε και ένα δικό μου παράδειγμα από την Ελένη του Ευριπίδη.

Η ιστορία του αρχαίου θεάτρου

Μια εναλλακτική πρόταση για την παρουσίαση της εισαγωγής στο μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας της Γ΄ Γυμνασίου. (βλ. Ευριπίδη Ελένη) Οπωσδήποτε δεν εμπεριέχει όλες τις λεπτομέρειες του σχολικού βιβλίου και της εισαγωγής από την Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας, ωστόσο όταν δεν έχεις κανένα από τα δύο βιβλία είναι μία λύση! 🙂 (πιθανά θα χρειαστεί να συνοδευτεί και από ένα μικρό φύλλο εργασίας)
Υ.Γ. (1.) Κάτω από το βίντεο μπορεί να επιλέξει κανείς τους ελληνικούς υπότιλους. (2.) Όπως θα δείτε στο βίντεο υπάρχει μια σύντομη παρουσίαση της τραγωδίας του Αισχύλου «Αγαμέμνων». Δυστυχώς δεν είχα στη διάθεσή μου κάποια μετάφραση του έργου, οπότε η απόδοση είναι η πρώτη εντύπωση στο άκουσμα της αγγλικής μετάφρασης. Αν κάποιος μπορεί να συμβάλει φυσικά είμαι έτοιμος να διορθώσω τις όποιες ατέλειες αυτής της πρώτης προσέγγισης.