Είμαστε συνδεδεμένοι

Ο Αριστοτέλης χαρακτηρίζει τον άνθρωπο ως πολιτικό ζωντανό οργανισμό. Ως άνθρωποι λοιπόν διαμορφώνουμε στην πορεία της ζωής μας μια σειρά κοινωνικών δικτύων, τα οποία επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό ολόκληρη τη ζωή μας. Αυτό που αφενός χρειάζεται είναι να επιτύχουμε την καλύτερη δυνατή οργάνωση μεταξύ των μελών μιας ομάδας, αφετέρου να πετύχουμε τη ροή, τη μετάδοση των στοιχείων μεταξύ των μελών των ομάδων που έχουμε δημιουργήσει.

Advertisements