Καλλιπάτειρα

Το video που ακολουθεί αποτελεί την αφόρμηση για την 9η ενότητα στο μάθημα Αρχαία Ελληνική Γλώσσα της Β΄Γυμνασίου. Προσπάθησα -με βάση και τις οδηγίες του Υπουργείου- να συνδυάσω δύο θέματα, τη θέση της γυναίκας στην αρχαία Ελλάδα, με τις διαφορές που παρατηρούνται ανάμεσα στις πόλεις-κράτη, τις διαφορές μέσα στην ίδια την κοινωνία των πόλεων αυτών καθ’ αυτών (βλ. π.χ τη διαφορά στην αντιμετώπιση των «εταίρων» με τις απλές γυναίκες), το πώς έχουν τα πράγματα σήμερα, με τις αντιθἐσεις κυρίως ανάμεσα στη Δύση και την Ανατολή, αλλά και το κομμάτι των Ολυμπιακών και όχι μόνο (Νέμεα, Ίσθμια, Πύθια) αγώνων στην αρχαιότητα. Αυτά τα δύο είναι ορισμένα από τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθούν αργότερα τα παιδιά σε ομάδες.

http://static.animoto.com/swf/w.swf?w=swf/vp1&e=1297346986&f=RIhkoA8iXU5Wc05zmESnnw&d=120&m=a&r=360p&start_res=360p&i=m&ct=undefined&cu=undefined&options=

Advertisements