Θουκυδίδου, Ἱστοριῶν, βιβλίο Γ, 70, 1-2

Μετά τα «Ἑλληνικά» του Ξενεοφώντα θα ασχοληθούμε με το τρίτο βιβλίο της Ιστορίας του Θουκυδίδη. Παραθέτω ένα μικρό δείγμα και μια χρήσιμη ίσως πηγή για τη μετάφραση του αρχαίου κειμένου.

Θουκυδίδου, Ἱστοριῶν, Γ, 70, 1-2